PO müşteriye faturayı PTT/Kargo yolu ile, fatura görüntüsünü ve tüketim raporlarını e-mail ile gönderir.
Bilgisayara kaydedilen alışveriş bilgileri, tüm istasyonlardan on-line
olarak Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’ne iletilir.
Petrol Ofisi faturanın aslını PTT/Kargo ile, Fatura görüntüsünü ve Fatura Detay Raporlarını da müşterinin belirlediği e-mail adreslerine her 15 günde bir gönderir.
Müşteri ödemesini, sisteme dahil olurken AutoMatic ödemelerinde
kullanılmak üzere açtırdığı banka hesabına yapar. Son ödeme gününde banka hesabında fatura tutarına yeterli para / kredi olduğu sürece herhangi bir faiz alınmaz.


Çalıştığımız Bankalar

Tüketim raporları istenildiği an internetten alınabilir.